KAALAYA AAN AMMAANNEE

Rabbi baa awood leh
Aayo iyo khayr badan
Ilwaad iyo sharaf leh ee
Kaalaya aan ammaannee

Rabbi baa adkaan leh
Caqli aan go’ayn iyo
Ilays aan damayn leh ee
Kaalaya aan ammaannee

Adduunkuu badbaadshoo
Dembigeennii awgii
Isagaa u iishee
Kaalaya aan ammaannee

Ibliiskiyo Jinnigaa
Aadanaha lumiyaa
Isagaa ka adagee
Kaalaya aan ammaannee

Ninkii Ruuxa aammina
Rabbigiis addeecaa
Axdi baa u yaallee
Kaalaya aan ammaannee

Kii amarka raacee
Ilaahii rumeeyaa
Axdi baa u yaallee
Kaalaya aan ammaannee

Arxankeennii weeyaan
Ayaan Eebbe weeyaan
Aakhiriyo adduunkee
Kaalaya aan ammaannee

The Lord is powerful
a good future and much prosperity
Beauty and honor belong to Him
Let us come together and praise him

The Lord is victorious
Has infinite wisdom and
unending light
Let us come together and praise him

He saved the world
because of our sins
he died
Let us come together and praise him

Lucifer and his demons
who lead people astray
He is more powerful than them
Let us come together and praise him

He who trusts in the Spirit
and obeys His Lord
will have a promise (covenant)
Let us come together and praise him

He who obeys the instructions
and believes his God,
will have a promise (covenant)
Let us come together and praise him

He is our Kind One
it is a day of God
both in heaven and on earth
let us come together and praise him

Kitaabka Quduuska Ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s